عـــــشـــــق ابـــــدی

به خـــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــــره هــا پـــیـوستــــــــــــــ ...

دوستی...

منــــ گمان میـــــ کردمــــــ دوستی... همچون ســـرویــــ ســــرســـبز چهــــار فـــصلشــــ همهــــ آراستـــگیستــــ منــــ چه میدانستمــــــــــ دلــــ هر کــــس  دلـــــ نیستــــــ   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
12 پست
مرداد 93
12 پست
تیر 93
25 پست
خرداد 93
27 پست