دوستی...

منــــ گمان میـــــ کردمــــــ

دوستی...

همچون ســـرویــــ ســــرســـبز

چهــــار فـــصلشــــ همهــــ آراستـــگیستــــ

منــــ

چه میدانستمــــــــــ دلــــ هر کــــس  دلـــــ نیستــــــ

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
آتیه

آره .ولی اسمتو تو وب علی اکبرخوندم .اسمت جالب بود برام[خوشمزه] اومدم بت افتخاااااااااااااااااااااااااااااااااااار بدم[ماچ][قلب] من با یه کوچووولو شیطونی میاما [هیپنوتیزم][خوشمزه]