می گویند شیشه ها احساس ندارند!

                  اما وقتی روی شیشه ی بخارگرفته ای نوشتم

                                 << دوستت دارم>>

                           ارام گریســــــــــــــــــــــت...

/ 0 نظر / 4 بازدید