مـــن..


 عــاشـــق نــیــســـتـــم...


                      فقط گاهی حرف تو که میشود... دلــم مــثــل ایــنــکــه تــب کــنـــد...    گرم و سرد میشود...


                   آب مــیــشـــود... تــنـــگ مــیـشــود..


 ایــن عــشـــق نــیســـت..


 هـــــســـــــت ؟؟؟؟؟ !!!

/ 7 نظر / 6 بازدید
مینا

شمال امروز سوما رو دیدم داشت گریه میکرد

مینا

خنتال له چوی؟؟؟ شه مااااااااال ماته له چوی؟؟؟؟

مینا

نمیدونم ما به این میگیم عشق ما رو نمیدونم

مینا

نه نمی تونم ببخشید عزیزم چیه چی شده

مینا

هر کجا هستی باش... به درک !!! پنجره... فکر... هوا... عشق... زمین... مال خودت، اصلا خاک عالم تو سرت !!! (سهراب سپهری اعصابش خورده،یارانه شو میخوان قطع کنن... هیچی نگو !!! )

فهیمه

09118099311