مبعث رسول اکرم (ص) برای پیامبری               

  ازجانب خداوند متعال ، برهمه مسلمانان جهان مبارک باد. تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

/ 7 نظر / 7 بازدید
مینا

بله بفرماید اینم دستم

مینا

وای خدارحم کرده پیشت نبودم وگرنه الان زنده نبودم

مینا

راستی درمورد این قضیه نمیخوام هیچکس هیچی بدونه حتی محمد باشه

محمد علی

سلام شما با افتخار لینک شدید...[پلک][گل]

raha1079

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

چشمه

نور عترت آمد از آیینه ام/ کیست در غار حرای سینه ام/ رگ رگم پیغام احمد میدهد/ سینه ام بوی محمد میدهد