احساس کامیابی و خوشبختی، نتیجه داشته ها نیست

بلکه

نتیجه شیوه بودن ماست...

/ 9 نظر / 12 بازدید
بانو

وقتی خوشبختم که قانع وراضیم به نداشته هام... خوشبختم با قبول بدبختیهام.... خوشبختم چون بالاتر ازاین خوشبختی راتجربه نکرده ام... شایدآنروز که رسید...تازه بدانم چقدربدبخت بودم...

مینا

سلام عشقم خیلی قشنگ بود راستی توواقعا میخوای مثل اون کامنتی که برام گذاشتی باشی؟؟؟

مینا

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت : دوستت دارم خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

محمد

سلام شمال گیان پوستیکی تازم داناوا وره [گل][گل][گل][گل][گل][لبخند]

محمد

فراموشت نخواهم کرد ، چرا که با وفا هستی[گل] تو در گنجینه ی قلبم ، همیشه چون طلا هستی .[گل]

محمد

خون من يعني وجودم بي خون من هيچو پوچم بارها در عشقنامه نوشتم خون من مهر وجودت[گل][گل][گل][گل]

باران

ادم های لایق را دوست دارم همان هایی که بدی هیچ کس را باور ندارند همان هایی که برای همه کس لبخند دارند و در شادی و غم یکسان شریک اند همان هایی که بو ناب ادم می دهند....سلام.اپم خوشحال میشم بیاید [گل][گل][لبخند][گل][گل]

محمد

دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .[گل]

محمد

دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .[گل]