عـاشـــق...

گفتی:به نظر تو دوست داشـتــن بهتره یا عاشــــق شدن؟

گفتم:دوســــت داشتن...

گفتی: مگه میشه همه آدما دلشون می خاد عاشــق بشند !

گفتم:اون کسی که عاشقتــــه مثل کسی میمونه که داره تو دریا غـرق میشه ولی اونی که دوســت داره مثل این میمونه که داره توهمون دریا شنا میکنه واز شنا کردنشم لذت میبره...

توچشمام نگاه کردی وگفتی: تو چی عاشقه منی یا منو دوست داری ؟

خیلی آروم گفتم: من خیلی وقته غــــــــــــــرق شدم

/ 0 نظر / 3 بازدید