در مکتب ما رسم فراموشی نیست

در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست

مهر تو اگر به هستی ما افتاد

هرگز به سرم خیال خاموشی نیست

bin28_www.jahaniha.com_

/ 2 نظر / 12 بازدید
آسمان

غم آمده غم آمده انگشت بر در می زند هر ضربه انگشت او بر سینه خنجر می زند .. متشکرم.[گل]

چشمه

نازکتر از بلورم و نرم تر از حرير ، اگر قصد شکستن داري ، سنگ بي انصافي است ، يک تلنگر کافيست