پسری که ...

  بـه ســـــلامتی پسری که ؛ عوضی بازی رو بلد بود ! امــا


    ... هیچ وقت واسه هیچ دختری امتـــــــحانش نکرد ...

                

/ 3 نظر / 12 بازدید
شمیم

به سلامتیشون[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]