تو...

هر گز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را هر گز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را...


/ 8 نظر / 15 بازدید
مینا

دیونه چرا نخوابیدی نصف شبی اتفاقا دیشب خوابتو دیدم فکر کنم خداخیلی دوست داره اش میشد از میخواتی بزرگترین ارزو من رو م براورده کنه عشقم کاش میشد

محمد علی

وقتی درختی میسوزد دودش را همه می بینند اما وقتی دلی میسوزه حتی شعله اش رو هم کسی نمی بینه:(

مینا

موهایش را نوازش کن.. قبل از اینکه سفید شوند... زن است... باهمه زن بودنش دوست دارد نوازشت را... ولی باهوش است فرق ریا با صداقت رامیفهمد...

مینا

شه مال جیان ورزیم کردوی دوینه له خدام هویست بتبینم اوندم په خوش بو اگه دیتمی ور خوش بو

مینا

منم دوست دارم عزیزم [ماچ]اینم یه بوس برای عشقم