قضـاوتم نکن…

دلگیرم

از دنیآ و روزگارش

از بی کسی ها و سکوت ها!

این منم که اینگونه خسته ام

منی که همیشه خوب بودم و خندان

منی که خنده هآیم مثالی بود به مثال ضرب المثل!

نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برآیم!

چون “تـو”، “من” نیستی!

پس لطفا قضاوتم نکن…

 

/ 0 نظر / 3 بازدید