همانقدر که زن را باید فهمید
مرد را هم باید درک کرد
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ "ﺑﻮﺩﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ.
ﻣﺮﺩ ﻫﻢ "ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ.
همانقدر که باید قربان صدقه ی رویی ماهِ بی آرایشِ زن رفت
باید فدای خستگی های مرد هم شد
همانقدر که باید بی حوصلگی هایِ زن را طاقت آورد
کلافگی های مرد را باید فهمید ...
«گابریل گارسیا مارکز»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید