وقتی که به دنیا امدم درگوشم اذان خواندند،

چون از دنیا بروم برجنازه ام نماز میخوانند...

زندگی فاصله ی بین اذان تا نماز است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مینا

به سوما دادمش هیچی نگفت