در این آشفته بازار هر چقدر هم که گران باشد باز هم میخرم …
نازت را میگویم !

/ 3 نظر / 6 بازدید
ghazal

. من ! مثل بادکنکی به دست کودکی ، هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم ! نخ را قطع کنی ، میروم پیش خدا !!!

پرنسس تنها

خریدن بیش از حد ناز دیگران باعث میشه مغروربشن به خودشون و تنهامون بذارن