قلـــب

        قـلـــ♥ـ ــــب       

مهـــمانخانه نیست ،

که آدمــــها بیایند …

دو سه ساعت ، یا دو سه روزی توی آن بمانند و بعد بروند !

قـلــــ♥ ـــب

لانه ی گنجشک نیست که در بهـــار ساخته بشود ،جملات کوتاه و زیبا و اس ام اس

و در پائـــیز ، باد آن را با خودش ببرد !

قـلـــ ♥ــــب ؟!

راستش نمیدانم چیست!

امــــا این را میدانم

که جای آدمـــــهای خیلی خوب است !! جملات کوتاه و زیبا و اس ام اس

/ 2 نظر / 8 بازدید
daryayeabi

خیلی زیبا بود[متفکر][دست][دست][دست][دست][دست][گل]