درد...

درد یعنی دلم برات تنگ شده  
                   
               اماهیچ غلطی نمیتونم بکنم

                         روزهایی که میبینمت،نفسم میگیرد ...
  وروزهایی که نیستی دلــــــــــــــم!

امـــــــــا تو باش ...

تحمل اولی آسان تر است . . .

/ 6 نظر / 12 بازدید
ویولون

دلم خوش بود که تاریکی میگذرد و فردا روز روشنی هاست دلم خوش بود ... بیا و با حضورت دستان گرمت را در دستان سردم بگذار ، این پاییز سرد ... تا برای همیشه من و تو در این صحنه عاشقانه زندگی رابطه ای جدانشدنی شویم ... و اگر روزی رفتم به یادگار بماند.

maryam

منتظر لحظه مناسب نباش ، همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن . . .

مینا

براتون اتفاق افتاده.... گاهی فقط بوی یک عطر خاص شنیدن صداش شنیدن یک آهنگ خاص یک تشابه اسم برای چند لحظه........ باعث میشه دقیقا احساس کنی...... که قلبت میخواد از تو سینت کنده بشه..... این عشقه.....

آنیتــا しѺ√乇

دلـــــم می گیرد از گفتن ؛ دریغا شهر قلــــبم راغروبی تیره پوشانده است ... تمام پیکرم از ســــردی شب های غربتــــ سختـــــ می لرزد ... حصــــار ذهن مـــــن آشفته و تب دار ، درونــم از حبــــاب لحظه ها سرشار ... که همچون ضربــــه های ساعت همیـــشه با قــــدم های زمــــان از دور می آیــــد ... و غــــم چون زخمـــه ای بر تــــــار تمـــام پیکرم را می خراشد از جــــدایی ها و ذهــــنم در حصار تنگ اندیشه ، صبـــــور از باور بودن ... غمـــین از حیرت ماندن دریغا ! من نمی گویم غمـــــم را با چه کس گویــــم ؟! بگو با من تو ای همـــراز ، ای همــدرد ... مگـــر آیا مجـــالی هست ؟! دلــــم می گیرد از گفـــتن ....!

شمیم

میشه لطفا بیای وبم[ناراحت]

آنیتــا しѺ√乇

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﺍﺯ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!!!