«روزی که تو بی عشق به سرخواهی برد
ضایع تراز ان روز تورا روزی نیست»
عاشقتم عزیزم

/ 4 نظر / 2 بازدید
مینا

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عشقم