عـــــشـــــق...

                 هــر چیـــزی قـاعــــده ای دارد

                    جـــز عـــــشـــــق.........

                      وعشق انگار تا ابـــد

                         بـی قاعـده است    

                                  

/ 0 نظر / 3 بازدید