دلم را شکستند

بخشیدم

به تاوان گناه ناکرده محکومم کردند

بخشیدم

آسان نبود

ولی ایمان داشتم

که اگر میخواهم روزی آسمانیان مرا ببخشند

باید از گناه زمینیان در گذرم

حتی اگر از خودم بگذرم

/ 0 نظر / 21 بازدید