مهمان ناخوانده قلب من بمان...

آمدنت را یادم نیست بی صدا آمدی بی آنکه بدانم

بی اجازه آمدی بی آنکه بخواهم

اما اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا میکنم

مهمان ناخوانده قلب من بمان

ماندنت را سخت دوست دارم...

/ 0 نظر / 4 بازدید