# عشق
مـــن.. عــاشـــق نــیــســـتـــم...                       فقط گاهی حرف تو که میشود...  دلــم مــثــل ایــنــکــه تــب کــنـــد...    گرم و سرد میشود...                   آب مــیــشـــود... تــنـــگ مــیـشــود.. ایــن ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید