دلم پــــــــــره از خودم ...

       آی خــــــــــــــــــــدا بــــازم ...


/ 24 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مینا

دیدن عكست تمام سهم من است از " تـــو " ان را هم جیره بندی كرده ام تا مبادا توقعش زیاد شود دِل اســت دیـــگر ممكن است فردا خودت را از من بخواهد...

مینا

دیونه خب اگه دوست داری بگو عکسمو بهت بدم

مینا

باشه میزارم تو رمم بهت میدم عشقم

مینا

ایشالا یه وز خودمم میام

مینا

چشم عشقم مواظب خودت باش دوست دارم خداحافظ

باران

کسی هرگز نمی داند … چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از امروز ، چه می دانم من از فردا … همین یک لحظه را دریاب ، که فردا قصه اش فرداست … !

محمد علی

من ازاعدام نمی ترسم.نه ازجوبش نه ازدارش من ازپایان بی دیدارمیترسم.

آنیتــا しѺ√乇

يك وقت هایی هم هست که آدم حوصله ی خودش را هم ندارد، دلش می خواهد سر بگذارد به بیابان، بیابان پیدا نمی کند می زند به خیابان. می افتد به قدم زدن،فکر می کند اینطوری می تواند دلتنگی هایش را کم کند، قدم می زند..... ولی هر چه به آخر خیابان نزدیک تر می شود دلتنگی اش بیشتر کش می آید... و من چقدر دلم خیابانی می خواهد که هیچ وقت تمام نشود ..