دلهـــــای پاک خطــا نمی کنند

                      فقط سادگـی می کنند،

           وامروز سادگی پاک ترین خــــــــــطاست ...

/ 0 نظر / 3 بازدید