خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

 

 

که بیشـــتر از خـــودش

 

 

تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد


 

و

 

 

بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو

 

 

هیـــــ♥ــــــچ نخواهد

 

 

و

 

 

تــــــ♥ــــو ...

 

 

برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...


/ 0 نظر / 3 بازدید