بــرای همیــشه...

دلم کوچک است

کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره...

اما آنقدر جا دارد تا برای کسی که دوستش دارم

نیمکتی بگذارم، برای همیشه

.

.

.

عشقم دوست دارم

تا ابد

/ 7 نظر / 12 بازدید
ویولون

نہ من جا نماندہ امـ تنها زمانہ قدرے از من جلوتر است نہ من تنهانیستمـ فقط قدرے بدون او باید زندگے ڪنمـ نہ من خستہ نشدہ امـ تنها خستگے دلش میخواهد ڪمے با من باشد نہ من نیافتادہ امـ فقط افتادن را خواستم تجربہ ڪنمـ نہ نہ نہ من بیراہ نرفتـہ امـ و میدانم بیراہ نیست ڪـہ اگر بود خداگم میشد من حتے دیدہ ام خدا گوش خواباندہ است تا صداے مرا بشنود اصلا خدا درد را بہ من داد تا هروقت گم شدم باز خداراپیداڪنم نرسیدہ هایمـ نداشتہ هایمـ فقط وفقط براے حفظ داشتہ هاے من است پرندہ آزاد قدرپرواز را نمے داند پرندہ آزاد خواب شیرین پروازرادر قفس هرگز نمیبیند پرندہ آزاد نگاہ طمعڪار گربـہ خانگے دختر همسایـہ را نمیشناسد من اصلا هرگز بـہ نداشتن عادت نڪردہ ام و نمیخواهم بڪنمـ خداڪہ باشد همہ چیز هس خداے من خاص است خودم آنرا ساختہ امـ با تمام وجودمـ خداے من بیراهہ رابرایم راہ میڪند او مرا امتحان نمیڪند تنبیہ هم نہ خداے من تنها با من عشق بازے میڪند هرڪس بہ خداعاشق شود خدا عاشق او میشود هرڪہ خدا عاشق او بشود خدا خونبهایش میشود قیمت من بہ قیمت خود خداس اگر ڪسے هست بهاے مرا بپردازد من خودم را میفروشمـ

مانگه شــو

آرامش … هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است که حل کردنش سهم خداوند است روزگارت آرام !

مانگه شــو

لیو ریژه جامی سه بری دل ئه ی مانگ و په روینم وه ره تاکه ی به هیوای وه سلی تو ئه ی روحی شیرینم وه ره تو هیزی بال و ده ستمی شه وقی شه وانه ی هه ستمی رینوینی ریی هه لبه ستمی ئه ی روحی شیرینم وه ره من بیکه سیکم که س ئه توی من دیل و فریادره س ئه توی چاومه ست ئه توی چاو به ست ئه توی ئه ی روحی شیرینم وه ره تا که ی خه می دل کو به کو روژ ده ردی تو شه و ده ردی تو روژکه م به شه و، شه و که م به رو ئه ی روحی شیرینم وه ره

شمیم

ای خدا[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

رضا

ئه گه ر غرورت بۆ عیشقت شكاند ئه وا كێشه نییه ، به ڵام وای له وكاته ی كه عیشقت بۆ غرورت بشكێنی ..،،

رضا

ئه گه ر غرورت بۆ عیشقت شكاند ئه وا كێشه نییه ، به ڵام وای له وكاته ی كه عیشقت بۆ غرورت بشكێنی ..،،

رضا

هیچ کس جز تو نمیتواند در قلبم خانه کند ، هیچکس نمیتواند مرا اسیر قلبش کند. این تویی که توانستی مرا عاشق کنی ، از عشق بالاتر ، تو مرا دیوانه خودت کردی . تو چه کسی هستی؟ انگار فرشته ای ! چقدر مهربانی ، چقدر زیبایی! من چه کسی هستم؟ یک تنها بودم و اینک یک دیوانه ام . تو عشق منی ، تو زندگی منی. بگذار لحظه ای دستان گرمت را بگیرم تا باور کنم که مال من شده ای . تو عشق منی ، تو مال منی . . . . جونم